Website:ThựchànhLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/nhómKT EMMAUS /Giuse Luca /Fb Đình Nghi Trương / CHÚA NHẬT VIII TN B / 2018 / LỄ MỪNG KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI / ...Đức Gie-sus đến gần và nói với các ông :"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất " .(Mt28,18b) / Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi ,xin ban cho con thần trí khôn ngoan , một trái tim đầy tình yêu thương và đôi tay luôn mang lại lợi ích cho anh em , để con chỉ biết làm vinh danh Chúa trong cuộc sống tạm bợ này , Amen / **R . **R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 12 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN: 25. 06. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu (Mt 10,26–33)

26 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

28 "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

32 "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

 

1. Ghi nhớ: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32).

2. Suy niệm: Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay như lời trấn an và khích lệ các Tông Đồ. Vì Đức Giêsu là phẩm phán sau cùng, Ngài sẽ bênh vực trước tòa Chúa Cha cho những kẻ đã can đảm làm chứng về Người trước mặt thiên hạ. Nhưng trong công việc Tông đồ, chúng ta sẽ phải gặp rất nhiều đau khổ, thử thách, bách hại đôi lúc làm cho chúng ta chán nản. Do đó để hăng say làm việc Tông đồ, chúng ta hãy tin tưởng vào Lời Chúa hứa trong giờ phán xét: “ Thầy sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời ” . Với lòng yêu mến và niềm tin của người Kitô hữu chúng ta hãy cản đảm nhiệt tình, hăng say và vui tươi dấn thân làm việc tông đồ cho Chúa và mưu ích phần rỗi cho nhiều người.

3. Sống lời Chúa: Hăng say làm việc Tông đồ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con thêm lòng hăng say và nhiệt thành để con có thể làm chứng cho Chúa trong mọi hòan cảnh. Amen.

 

THỨ HAI: 26. 06. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 7,1-5)

1"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? 4 Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.

 

1.Ghi nhớ:“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1).

2.Suy niệm: Để sống công chính theo Tin Mừng, Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ đừng xét đoán ai. Xét đoán người khác, ta sẽ bị người khác xét đoán lại, đó là lẽ tự nhiên, nhưng ở đây cái hại lớn hơn là ta sẽ bị Thiên Chúa xét đoán. Xét đoán người khác thường gây ra sự bất công. Người ta dễ tin và dễ thấy khuyết điểm của người khác hơn khuyết điểm của mình. Vì lẽ đó, xét đoán người khác một cách sai trái là phạm vào luật bác ái và công bằng. Mỗi người cần tự xét mình, “hãy gỡ cái xà ra khỏi mắt mình, rồi mới lấy cái rác ra khỏi mắt người khác”.

3.Sống Lời Chúa: Ai cũng là tội nhân, ai cũng cần được Thiên Chúa tha thứ.

4.Cầu nguyện: Xin Chúa dạy con biết khoan dung với anh em con, để con cũng được Chúa khoan dung tha thứ. Amen.

 

THỨ BA: 27. 06. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Matheu (Mt 7,6;12-14)

6 "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.

12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. 13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.

1.Ghi nhớ: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,6).

2.Suy niệm: Đây là khuôn vàng thước ngọc, tóm tắt đạo lý của Tân ước về bổn phận yêu thương tha nhân. Cựu ước dạy: “Đừng làm cho người khác những điều chính mình không thích” (Tb 4, 16). Giáo huấn của Chúa Giêsu mang tính cách tích cực hơn: “Hãy làm cho người ta trước”. Muốn người khác giúp đỡ mình, thì chính mình cũng phải giúp đỡ cho người khác. Không muốn người khác nghĩ hoặc làm điều xấu cho mình, thì mình cũng đừng nghĩ hay làm điều xấu cho kẻ khác. Hãy tha thứ cho người để được người thứ tha. Tình yêu luôn đi bước trước.

3.Sống Lời Chúa: Luôn nghĩ tốt về anh em.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết thực thi bác ái yêu thương anh em vì Chúa. Amen.

 

THỨ TƯ: 28. 06. 2017

Thánh Irênê, Giám mục, tử đạo.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Matheu (Mt 7,15-20)

15 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

 

1.Ghi nhớ:“Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu” (Mt 7,17).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta phương thế để phân biệt tiên tri giả và tiên tri thật, kitô hữu thật và dỏm, đó là dựa vào luật “xem quả thì biết cây”, tức là xem kết quả việc làm và đời sống của người ấy. Điều nầy nhắn nhủ chúng ta không được sống giả hình hay thói phô trương trong các việc đạo đức và bác ái hằng ngày. Việc làm bên ngoài phải phản ảnh trung thực ý hướng ngay lành bên trong. Đồng thời chúng ta phải kiên trì đào luyện mình loại bỏ những thói xấu, trở thành người tốt: tốt trong tâm hồn và trong lối sống.

3.Sống Lời Chúa: Lời nói phản ảnh tâm hồn: lòng có đầy miệng mới nói ra.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, con là con của Chúa, xin cho con biết sửa mình để ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Amen.

 

THỨ NĂM: 29. 06. 2017

THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 16,13-19)

 13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

 

1.Ghi nhớ:“Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng đá, trên tảng đá nầy, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).

2.Suy niệm: Thánh Phêrô và thánh Phaolô đều tử đạo tại Rôma: Phêrô tử đạo dưới thời hoàng đế Nêrô khoảng năm 64-67; Phalolô tử đạo năm 67. Gương sống của các ngài dạy ta: muốn làm tông đồ cho Chúa, không những phải biết thông thạo về giáo lý của Chúa mà còn phải xác tín về Chúa, để có thể truyền đạt về Chúa cách vững chắc. Hai thánh Tông đồ tuy khác nhau về tính tình, trình độ, khuynh hướng, nhưng cùng giống nhau ở chỗ: cả hai đều là Tông đồ, do một Đấng kêu gọi là Đức Giêsu, cùng chia sẻ một ưu tư là xây dựng Hội Thánh trần thế. Điều nầy giúp chúng ta cùng chung sức, mỗi người mỗi cách, góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Nhìn nhận những yếu đuối của chúng ta, để trông cậy vào sức mạnh của ơn Chúa.

4.Cầu nguyện:Xin hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô cầu bàu cho các tín hữu biết tích cực góp phần xây dựng Hội Thánh trần gian và mở rộng Nước Chúa. Amen.

 

THỨ SÁU: 30. 06. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Matheu (Mt 8,1-4)

1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."

 

1.Ghi nhớ: “Tôi muốn, anh sạch đi” (Mt 8,1).

2.Suy niệm: Sau khi giảng dạy cho dân chúng con đường vào Nước Trời để được hạnh phúc đời đời, Chúa Giêsu đã chữa lành cho một người bị phong cùi để chứng thực cho lời Người giảng và cho thế giá của Người. Noi gương Chúa, chúng ta cũng phải chứng thực bằng đời sống gương mẫu cho điều mình giảng dạy. Chúng ta cũng ý thức rằng, Chúa bao giờ cũng muốn sự tốt lành và hạnh phúc đích thực cho con người. Do đó, nếu chúng ta biết đặt ý muốn của Chúa trên ý riêng của mình, đặt chương trình của Chúa trên chương trình của mình, thì mọi sự sẽ thành công.

3.Sống Lời Chúa: Lời cầu xin với lòng khiêm tốn mới mong được Chúa nhậm lời.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào Chúa, ngay khi mọi việc xem chừng vô vọng, vì Chúa là Thiên Chúa quyền năng và hằng yêu thương con. Amen.

 

THỨ BẢY: 01.07.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 8,5-17)

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." 7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: 8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! ", là nó đi, bảo người kia: "Đến! ", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! ", là nó làm." 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. 12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." 13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! " Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. 15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người. 16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, 17để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

 

1.Ghi nhớ: ”Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời, là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,8).

2.Suy niệm: Viên đại đội trưởng chỉ là người ngoại đạo, ông đã chứng tỏ niềm tin và lòng khiêm nhường tuyệt vời của ông, khi xin Chúa Giêsu chữa bệnh từ xa cho người tôi tớ của mình. Chúa khen ngợi ông có lòng tin mạnh mẽ. Chúa chỉ phán một lời, người tôi tớ lành bệnh. Chúa sẽ xét xử chúng ta theo niềm tin của chúng ta, chứ không theo danh nghĩa hay gốc gác của chúng ta. Điều nầy cảnh giác chúng ta đừng ỷ lại vào danh nghĩa, địa vị: là công giáo, tu sĩ, giáo sĩ mà tự mãn tưởng mình được cứu rỗi, nhưng phải nỗ lực sống niềm tin vào Chúa và phát triển niềm tin ấy trong suốt cuộc đời trần thế của mình.

3.Sống Lời Chúa: Hãy tin mãnh liệt thì phép lạ sẽ xảy ra.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Amen.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 771
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  22
 Hôm nay:  7317
 Hôm qua:  8286
 Tuần trước:  30540
 Tháng trước:  125261
 Tất cả:  4134054
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top