Website:ThựchànhLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/nhómKT EMMAUS /Giuse Luca /Fb Đình Nghi Trương / CHÚA NHẬT VIII TN B / 2018 / LỄ MỪNG KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI / ...Đức Gie-sus đến gần và nói với các ông :"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất " .(Mt28,18b) / Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi ,xin ban cho con thần trí khôn ngoan , một trái tim đầy tình yêu thương và đôi tay luôn mang lại lợi ích cho anh em , để con chỉ biết làm vinh danh Chúa trong cuộc sống tạm bợ này , Amen / **R . **R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 14 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XIV TN: 09. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 11,25-30)

25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

 

1. Ghi nhớ: “ Anh em hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường ” (Mt 11,29)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mang lấy ách của Ngài. Ách đó chính là Giới răn yêu thương. “ Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em ” . Còn gì dễ chịu và êm ái hơn tình yêu không ? Khi đã có tình yêu thì việc tuân giữ những giới luật của Chúa sẽ trở nên nhẹ nhàng. Tình yêu của Chúa là tình yêu trao hiến. Để có được tình yêu của Chúa trong lòng ta, ta hãy đến với Chúa và hãy học cùng Ngài. Bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta là sự hiền hậu và khiêm nhường. Có hiền hậu và khiêm nhường thì tâm hồn ta mới đạt được sự bình an thư thái. Vậy là người Kitô hữu mang Đức Kitô trong mình có làm cho tôi đủ nghị lực trở nên dịu hiền, nhân lành, khiêm nhường chưa ?

3. Sống Lời Chúa: Hãy sống yêu thương mọi người.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, mọi sự thiện hảo đều là của Chúa và xuất phát từ Chúa. Xin cho con biết yêu mến Luật Chúa truyền và trung thành sống theo Tin mừng của Chúa. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN XIV TN: 10. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 9,18-26)

18 Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống." 19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người. 20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, 21 vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu! " 22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. 23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói: 24 "Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! " Nhưng họ chế nhạo Người. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

 

1.Ghi nhớ:“Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22).

2.Suy niệm: Người đàn bà bị bệnh băng huyết và vị kỳ mục Do thái đã tỏ niềm tin vào Chúa Giêsu, nên phép lạ đã xảy ra theo ý họ mong muốn. Cũng thế, muốn đón nhận ơn Chúa, cần phải có đức tin. Do đó, khi cầu nguyện, khi lãnh nhận các bí tích, chúng ta phải giục lòng tin để tiếp xúc với Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành. Nhờ lòng tin, chẳng những chính chúng ta được ơn cứu độ, như trường hợp người đàn bà bị bệnh băng huyết, mà còn đem lại ơn cứu độ cho tha nhân như trường hợp vị kỳ mục cầu xin cho con gái mình được sống lại.

3.Sống Lời Chúa: Cần sống với Chúa bằng cả tâm hồn.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đến với Chúa bằng cả tâm hồn, cách đơn sơ, khiêm tốn, như trẻ con đến với cha mẹ mình. Amen.

 

THỨ BA: 11. 07. 2017

Thánh Biển-đức, Viện phụ (N)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 9,32-38)

32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ! " 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ." 35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."

 

1.Ghi nhớ: “Lúa chín đầy đồng. Mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,38).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc giảng dạy trong các hội đường. Là người tông đồ, chúng ta phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh, mọi môi trường và tiếp xúc với mọi hạng người để phục vụ và rao giảng về Chúa cho họ. Chúa thấy đám đông và chạnh lòng thương xót: Chúa nhạy cảm trong việc biểu lộ tình thương trong tâm tư, lời nói và việc làm. Người tông đồ cũng phải đến với anh em với cả tâm hồn để nhận biết và bày tỏ tình thương cách hợp tình, hợp lý và hợp cách.

3.Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho việc truyền giáo.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa sai thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành phục vụ cánh đồng Nước Chúa. Amen.

 

THỨ TƯ: 12. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 10,1-7)

1 Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.

 

1.Ghi nhớ:“Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 1,1).

2.Suy niệm: Nhiệm vụ của các Tông đồ là làm chứng. Đó là điều Chúa Giêsu nhắm tới khi thiết lập nhóm Mười Hai bao gồm những người có tính tình, hoàn cảnh, trình độ, khuynh hướng rất khác nhau, thậm chí đối chọi nhau. Chúa muốn các ngài làm chứng bằng chính đời sống và cảm nghiệm của các ngài. Làm chứng về tình thương của Chúa dành cho các ngài: dù hèn kém, bất xứng, đầy khuyết điểm, nhưng được Chúa thương tuyển chọn. Làm chứng về sự đổi mới : nhờ sống bên Chúa, các ngài thấm nhiễm lối sống và tinh thần của Chúa. Làm chứng về sự hiệp nhất giữa các ngài với nhau trong Chúa. Làm chứng về quyền năng Thiên Chúa trên các tà thần. Chính Thiên Chúa làm tất cả nơi các ngài.

3.Sống Lời Chúa: Nhiệm vụ khẩn thiết của Kitô hữu là làm chứng cho Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng, nên mọi kết quả con làm đều nhờ bàn tay quyền năng của Chúa thực hiện nơi con. Amen.

 

THỨ NĂM: 13. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 10,7-15)

7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. 11 "Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. 14 Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. 15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

 

1.Ghi nhớ:“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu dạy dỗ các Tông đồ nhiều điều trước khi sai các ông đi truyền giáo. Nội sung sứ điệp Tin Mừng cần phải rao giảng là: Nước Trời đã gần đến. Đấng Cứu Thế đã đến rồi, nhưng con người phải đón nhận Ngài với niềm tin, thì Ngài mới thật sự đến trong lòng họ và như vậy họ mới thuộc về Nước Trời. Muốn loan báo một cách sống động về Chúa, chúng ta cần phải trở nên chứng nhân bằng cuộc sống gương mẫu, với tâm hồn tự do trong sáng, không bị nô lệ của cải vật chất, nhưng sống siêu thoát bằng một đời sống đơn sơ, khó nghèo.

3.Sống Lời Chúa: Nhận ra tình thương của Chúa, để biết thương người khác.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con thanh thoát, bình an, không bám víu vào bất cứ điều gì khác ngoài chính Chúa để công việc của Chúa được thực hiện tốt đẹp nơi con. Amen.

 

THỨ SÁU: 14. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 10,16-23)

16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. 21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. 23 "Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.”

 

1.Ghi nhớ:“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu báo trước những cuộc bách hại mà các tông đồ gặp phải trên bước đường truyền giáo. Bị thù ghét, bách hại, đó là số phận thường tình của người tông đồ, vì họ giống Thầy của mình. Lý do bách hại là vì con người không đủ can đảm từ bỏ tội lỗi của mình, để thay đổi sống theo giáo huấn của Tin Mừng. Vì lời rao giảng đi ngược lại các đam mê tự nhiên của con người, làm xáo trộn cuộc sống đang hưởng thụ và gây khó chịu cho người ta. Thái độ cần có của người tông đồ, là sẵn lòng đón nhận khó khăn, thử thách vì Chúa Kitô, theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.

3.Sống Lời Chúa: Cảm nghiệm tình yêu của Chúa để dấn thân làm chứng cho Chúa.

4.Cầu nguyện: Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam kiên vững lòng tin con trong công cuộc rao giảng Tin Mừng trên quê hương. Amen.

 

THỨ BẢY: 15. 07. 2017 Thánh Bônaventura

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 10,24-33)

24 "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.

26 "Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

28 "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 32 "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

 

1.Ghi nhớ:“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32).

2.Suy niệm: Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta không thể đi con đường nào khác ngoài con đường thập giá của Chúa. Chính khi chịu bách hại, chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn. Dù vậy, chúng ta an lòng vì dù thân xác chết đi, nhưng linh hồn ta chúng ta luôn thuộc về Chúa. Vả lại, khi thi hành sứ vụ tông đồ, dù gặp gian nan khốn khó, chúng ta kiên cường bất khuất với một niềm tin sắt đá, vì có Thiên Chúa quan phòng mọi sự, Ngài là Đấng toàn năng nắm quyền sống chết trong tay, nhưng đồng thời cũng là người cha đầy khôn ngoan và nhân ái với người con Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Sống một đời có ích cho mình, cho người.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con xác tín rằng mọi đau khổ rồi sẽ qua, vinh phúc mai sau bên Chúa là vĩnh cửu. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1095
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  46
 Hôm qua:  5485
 Tuần trước:  50214
 Tháng trước:  125261
 Tất cả:  4141248
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top