Website:ThựchànhLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/TrưởngnhómKT EMMAUS /GiuseLuca /Fb.Đình Nghi Trương / CHÚA NHẬT  XVI TN B / 2018 /  Người bảo các ông :" Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút ". (Mc6,31) . Lạy Chúa Giê-su ,Xin dạy con luôn biết kết hiệp với Chúa qua việc cầu nguyện , để Chúa có thể dạy dỗ con mọi lúc ,mọi nơi / hầu con có thể luôn làm theo đúng ý Chúa . Amen /**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 16 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XVI TN: 23. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 13,24-43)

 24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? " 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."

 

31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được."

 

33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men." 34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn,35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

 

36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe."37 Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.

 

1. Ghi nhớ: Ông Chủ đáp “ Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rể lúa ” (Mt 13,29).

2. Suy niệm: Dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa hôm nay cho ta thấy rõ khuôn mặt của một Vị Thiên Chúa đầy nhân từ, kiên nhẫn và quảng đại. Cuộc sống trần gian luôn có người tốt và kẻ xấu xen lẫn với nhau. Đôi khi những người xấu có vẻ mạnh thế hơn người lành. Nhưng Thiên Chúa nhân từ “ không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống ” . Thiên Chúa luôn tin vào khả năng phục thiện nơi con người. Vì Người hiểu rõ, con người dầu có tội lỗi đến đâu, nhưng nơi sâu thẳm của lòng họ vẫn tồn tại một ánh sáng của một lương tâm ngay lành ở đó. Vì thế mỗi người chúng ta không nên xét đóan ai và phải biết tin vào việc ăn năn trở lại của mọi người.

3. Sống Lời Chúa: Hãy ăn năn sám hối.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có được trái tim của Chúa để con biết tìm kiếm những điều tốt lành mà hành động nhằm mưu cầu lợi ích cho anh em con. Amen.

 

THỨ HAI: 24. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 12,38-42)

38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ."39 Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.

 

1.Ghi nhớ: “Ông Giona đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày, ba đêm như vậy” (Mt 12,40).

2.Suy niệm: Theo Sách Khải huyền đang thịnh hành lúc bấy giờ, Nước Trời đến sẽ kèm theo các dấu chỉ trên không trung, vì thế một số luật sĩ và biệt phái yêu cầu Chúa Giêsu làm một dấu lạ trên trời để họ có thể tin. Chúa Giêsu thấu suốt tâm hồn của họ: họ chỉ mong thoả mãn tính tò mò, chứ không nhằm để tin, nên Người từ chối yêu cầu của họ, nhưng lại nói về dấu lạ Giona, báo trước cái chết và sự phục sinh của Người. Đó chính là dấu lạ vĩ đại nhất. Đức tin là một ân ban từ Thiên Chúa và cần thái độ đáp trả của con người.

3.Sống Lời Chúa: Tin yêu đi liền với sám hối.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con đừng như dân Do Thái xưa, đòi xem dấy lạ mới tin, nhưng xin mở mắt đức tin, để con nhìn thấy công trình kỳ diệu Chúa thực hiện bên con hàng ngày. Amen.

 

THỨ BA: 25. 07. 2017

Thánh Giacôbê Tông đồ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Matheu (Mt 20,20-28)

20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy." 22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi." 23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầ y đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được." 24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."

 

1.Ghi nhớ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26).

2.Suy niệm: Thánh Giacôbê Tông đồ là anh của thánh Gioan, con của ông Dêbêđê, thuộc nhóm ba môn đệ tâm phúc của Chúa Giêsu (Phêrô, Giacôbê và Gioan). Ông là người đầu tiên trong các Tông đồ chịu tử đạo vào năm 44, dưới thời vua Hêrôđê Antipa. Ông được Chúa gọi là “con của sấm sét” vì tính nóng nảy và cuồng nhiệt. Ông lại có cao vọng được ngồi bên tả, bên hữu của Chúa, qua lời xin của bà mẹ. Vậy mà ông vẫn được Chúa chọn làm Tông đồ của Người. Điều nầy chứng tỏ ơn thánh của Chúa Kitô quả là sức mạnh biến đổi tâm hồn và cuộc sống của Giacônê, đến độ ông đã đổ máu mình để làm chứng cho Chúa Kitô.

3.Sống Lời Chúa: Không mặc cảm về nguồn gốc hay yếu kém tội lỗi của mình, nhưng tin tưởng vào sức mạnh tình yêu Chúa để sống phục vụ.

4.Cầu nguyện:Lạy Thánh Giacôbê Tông đồ, xin cầu Chúa giúp con được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, qua việc sống theo giáo huấn và gương sống của Chúa. Amen.

 

THỨ TƯ: 26. 07. 2017

Thánh Gioakim và Anna

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 13,16-17)

16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

 

1.Ghi nhớ:“ Nhiều ngôn sứ và nhiều công chính đã mong mỏi thấy anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (Mt 13,17).

2.Suy niệm: Mừng kính thánh Gioakim và Anna hôm nay, chúng ta hướng về các ngài với lòng kính phục, cảm tạ và hiếu thảo vì các ngài đã được “Chúa chúc lành” và “qua các ngài, chúng ta được lãnh phúc lành đã hứa cho các dân tộc” vì đã sinh ra Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Yêu mến các ngài, vì là mẫu gương công chính cho đời sống gia đình của chúng ta. Hiếu thảo với các Ngài, vì các Ngài là cha mẹ của Mẹ Maria, ông bà ngoại của Chúa Giêsu, cũng là của chúng ta, vì Chúa Giêsu là Chúa và là Anh Cả của chúng ta.

3.Sống Lời Chúa: Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà là sống đạo đức.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết quý trọng tình cảm thiêng liêng trong mối liên hệ gia đình. Amen.

 

THỨ NĂM : 27. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 13,10-17)

10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng Dụ Ngôn mà nói với họ?"

11 Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng Dụ Ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. 16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

 

1.Ghi nhớ:“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc, vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe” (Mt 13,16).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích lý do Người giảng dạy bằng dụ ngôn: đối với người có thiện chí thì các dụ ngôn gợi mở cho họ tìm biết thánh ý Chúa; còn với người không có ý ngay lành, thiếu thiện chí tìm hiểu Chúa, thì Lời Chúa đối với họ thật khô khan, khó hiểu và đôi khi chói tai. Vì thế, sự khác biệt không phải về phía Chúa, nhưng về phía người nghe. Với những ai thành tâm thiện chí thì lời Chúa trở nên sức sống, khiến họ thích thú học hỏi và áp dụng vào đời sống của mình: ơn Chúa ngày một tăng thêm. Tôi có thật sự yêu thích Lời Chúa không?

3.Sống Lời Chúa: Vui mừng vì được đọc và suy niệm Lời Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra thánh ý Chúa qua mọi biến cố xảy đến trong đời sống của con, để con thức tỉnh và trở lại với Chúa. Amen.

 

THỨ SÁU: 28. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 13,18-23)

18 "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. 21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."

 

1.Ghi nhớ: “Kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả”(Mt 13,23).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn người gieo giống,và nhấn mạnh đến thái độ tâm hồn của người nghe Lời Chúa cần phải có. Để Lời Chúa có hiệu năng to lớn gấp chục, gấp trăm, cần phải có sự cộng tác tối đa của người tín hữu. Vì thế, muốn sống Lời Chúa, chúng ta cần phải biết chuẩn bị tâm hồn thích hợp để xứng đáng để đón nhận Lời Chúa cách hiệu quả. Nhờ việc học hỏi, suy niệm và sống Lời Chúa, chúng ta sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Từ đó, đời sống chúng ta sẽ toả sáng hoa trái của tình yêu, nhân hiền, quảng đại, vị tha như Chúa Giêsu vậy.

3.Sống Lời Chúa: Đọc và cầu nguyện với Lời Chúa trong giờ Kinh tối gia đình.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đến với Lời Chúa không phải chỉ để nghe, để biết, nhưng để sống với Chúa. Amen.

 

THỨ BẢY: 29. 07. 2017

Thánh Mác-ta

Tin Mừng Chúa Giêsu Gioan (Ga 11,19-27)

19 Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời.20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà.21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy."23 Đức Giê-su nói: "Em chị sẽ sống lại! "24 Cô Mác-ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết."25 Đức Giê-su liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? "27 Cô Mác-ta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."

 

1. Ghi nhớ: “Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Mat-ta liền ra đón Người” (Ga 11,20).

2. Suy niệm: Nói đến Mat-ta là chúng ta nhớ đến ngay một con người hiếu khách và là một mẫu gương phục vụ , đặc biệt là phục vụ Chúa. Mt-ta đã lo lắng, sắp xếp và chu toàn nhiều vấn đề quan trọng trong gia đình. Gia đình của Mt-ta trở thành gia đình kiểu mẫu cho những gia đình Công giáo, nhất là trong việc đón tiếp Chúa. Đối với Đức Giêsu, Cô Mt-ta luôn bày tỏ lòng yêu mến, tin tưởng và vâng phục cách đặc biệt. Chúng ta cần noi gương Mat-ta trong việc đón tiếp Chúa và nhận ra quyền năng nơi Chúa, để chúng ta luôn biết vui vẻ và niềm nở đón tiếp Chúa vào nhà của chúng ta mỗi ngày.

3. Sống Lời Chúa: Hãy dọn lòng đón Chúa mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa. Xin dạy chúng con biết nhận ra quyền năng tình yêu của Chúa để chúng con biết mau mắn và niềm nở đón tiếp Chúa đến và lưu lại với chúng con. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 935
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  2213
 Hôm qua:  3596
 Tuần trước:  28342
 Tháng trước:  122024
 Tất cả:  4355049
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top