Website:ThựchànhLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/TrưởngnhómKT EMMAUS /GiuseLuca /Fb.Đình Nghi Trương / CHÚA NHẬT  XVI TN B / 2018 /  Người bảo các ông :" Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút ". (Mc6,31) . Lạy Chúa Giê-su ,Xin dạy con luôn biết kết hiệp với Chúa qua việc cầu nguyện , để Chúa có thể dạy dỗ con mọi lúc ,mọi nơi / hầu con có thể luôn làm theo đúng ý Chúa . Amen /**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 25 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XXV TN: 24.09.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu (Mt 20,1–16a)

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: "Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?" 7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!" 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: 12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?" 16a Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

 

1.Ghi nhớ:“Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức” (Mt 20,15).

2.Suy niệm: Ý nghĩa dụ ngôn thợ làm vườn nho nói lên lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho tân tòng, những người được gia nhập Hội Thánh vào giờ sau hết. Họ cũng được hưởng mọi quyền lợi và đặc ân như những kẻ được chọn gọi từ đầu. Dụ ngôn còn nói lên tình thương nhân hậu của Chúa, Ngài muốn tất cả mọi người được ơn cứu độ. Người tín hữu cũng theo lời Chúa dạy, hãy dấn thân làm việc trong vườn nho là Hội Thánh, là Họ đạo, là gia đình, biết phục vụ cho phần rỗi mọi người và mọi hoàn cảnh, cách quảng đại, tránh thói ganh tị, hờn ghen.

3.Sống Lời Chúa: Sống quảng đại, không so đo chấp nhất.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con đến với Chúa và với anh em với một trái tim không so đo, không tính toán, nhưng chỉ vì lòng nhiệt thành yêu Chúa mà thôi. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN XXV TN: 25.09.2017

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 8,16-18)

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng : “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. 18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”

8

 

1.Ghi Nhớ:“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế” (Lc 8,16).

2.Suy Niệm: Chiếc đèn là vật không thể thiếu trong mỗi gia đình. Đèn sáng tỏ trong đêm tối để mắt nhìn thấy sự vật và con người. Chúa dùng hình ảnh chiếc đèn để nói về hiệu quả Lời Chúa trong đời sống người kitô hữu chúng ta. Lời Chúa như ngọn đèn sáng, và mỗi người chúng ta khi đón nhận Lời đó, cần phải thực hành trong cuộc sống bằng những gương sáng, đời sống đạo đức, bác ái, yêu thương. Ánh sáng Lời Chúa sẽ phá tan đi u tối của tội lỗi, ích kỷ, hận thù. Đó chính là sứ mạng quan trọng nhất của người tín hữu khi nghe Lời Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Hãy chiếu sáng niềm tin bằng những nghĩa cử bác ái.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin cho đời sống của mỗi kitô hữu chúng con luôn là ánh sáng tình thương, giúp người khác nhận ra Chúa trong cuộc sống u tối, đau thương này. Amen.

 

THỨ BA: 26.09.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 8,19-21)

19 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông.20 Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy."21 Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

 

1.Ghi Nhớ:“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21).

2.Suy Niệm: Chúa Giêsu đã xác định tiêu chuẩn để biết được ai thuộc về gia đình của Chúa: đó là những ai nghe và thực hành Lời Chúa. Dường như Chúa Giêsu chối từ tình gia đình Nazarét? Không! Chúa không chối bỏ, nhưng Người hướng chúng ta về một gia đình quan trọng hơn, không thuộc huyết thống, dòng tộc. Đó là gia đình của những người được qui tụ bởi Lời Chúa, gia đình Hội thánh, mà Mẹ Maria là gương mẫu đẹp nhất cho việc nghe và thực hành Lời Chúa. Sống như Mẹ Maria, chúng ta chắn chắn thuộc về gia đình của Chúa, trở mẹ và anh em của Chúa Giêsu.

3.Sống Lời Chúa: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin cho con ý thức mình thuộc về đại gia đình của Hội Thánh và biết chuyên chăm lắng nghe và thực Lời Chúa. Amen.

 

THỨ TƯ: 27.09.2017

Thánh Vinh Sơn Phaolô

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 9,1-6)

1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.3 Người nói: "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi.5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

 

1.Ghi Nhớ:“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9,2).

2.Suy Niệm: Bất cứ ai muốn hành nghề, trước tiên phải học nghề, sắm dụng cụ đồ nghề và phương tiện tối thiểu. Nhưng Chúa Giêsu khi sai Nhóm Mười Hai ra đi hành nghề truyền giáo, thì khuyên đừng mang bất cứ vật dụng nào. Hành trang cần thiết cho người truyền giáo, không phải dựa vào những thứ dụng cụ vật chất, cho bằng thái độ tích cực, tinh thần siêu thoát, con tim yêu thương và sứ điệp Tin mừng của Chúa Kitô. Người truyền giáo không cậy dựa vào những tiện nghi vật chất, nhưng cậy dựa vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Hãy tín thác mọi sự vào tình thương của Chúa.

4.Cầu Nguyện: Xin cho các nhà truyền giáo hiểu được ý của Chúa, để các ngài đừng mải mê, bận bịu cho cuộc sống, mà biết cậy trông vào ơn quan phòng của Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM: 28.09.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 9,7-9)

7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy." 8 Kẻ khác nói: "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy! " Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại." 9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? " Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

 

1.Ghi Nhớ: “Đó là một Ngôn sứ thời xưa sống lại” (Lc 9,8)

2.Suy Niệm: Chúa Giêsu là dấu chấm hỏi cho những người đương thời. Những tin đồn về các phép lạ và những lời giảng dạy của Chúa làm Hêrôđê bối rối, tò mò muốn gặp Chúa. Ông nhìn Chúa Giêsu là một Gioan Tẩy Giả sống lại; còn dân chúng thì nghĩ rằng Chúa Giêsu là một tiên tri của thời Cựu ước. Nhưng cho dù ai nghĩ thế nào đi nữa, Chúa Giêsu vẫn chứng tỏ Ngài là Đấng Mêsia, được Chúa sai đến cứu độ trần gian. Đời sống người kitô hữu cũng là một dấu chấm hỏi cho người thời nay, nếu chúng ta dám sống theo những đòi hỏi của Tin mừng.

3.Sống Lời Chúa: Hạnh phúc của chúng ta là tin vào Thiên Chúa.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Amen.

 

THỨ SÁU: 29.09.2017

Tổng Lãnh Thiên Thần: Micae; Gápriel; Raphael

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 1,47-51)

47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." 49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! " 50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." 51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

 

1.Ghi Nhớ:“Các Thiên Thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” ( Ga 1,51).

2.Suy Niệm: Micae có nghĩa là “ Ai bằng Thiên Chúa”. Gabriel có nghĩa là “Uy lực của Thiên Chúa”. Raphael có nghĩa là “Thiên Chúa cứu giúp”. Thiên Thần là những sứ giả của Chúa, được sai đến trần gian để làm trung gian và Đấng Bảo hộ cho con người. Nhờ các thiên thần mà con người dễ dàng thực hiện ý muốn của Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Năng kính nhớ và cầu nguyện với Thiên Thần.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin cho con tin nhận vào sự hướng dẫn của các Thiên Thần của Chúa. Amen.

 

THỨ BẢY: 30.09.2017

Thánh Giêrônimô

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 9,43b-45)

43 Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa. 44 "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." 45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

 

1.Ghi Nhớ:“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” ( Lc 9,44)

2.Suy Niệm: Chúa Giêsu đã tiên báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn của Chúa, mà các môn đệ vẫn chưa hiểu. Các ông vẫn còn mải mê với những điều chứng kiến trước mắt, một Đấng Cứu Thế trong oai phong hiển hách, quyền lực“ cho nên các ông không hiểu con đường cứu độ mà Chúa sắp bước qua, đó là con đường của đau khổ, sỉ nhục và thập giá. Ngày nay, Chúa cũng muốn tất cả chúng ta phải đi theo con đường đó, nếu muốn cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại. Tôi phải sống như thế nào mỗi ngày để được đón nhận ơn Phục Sinh ?

3.Sống Lời Chúa: Con đường tử nạn là con đường phục sinh.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin nâng từng bước chân để con đi hết con đường tử nạn mà chính Chúa đã đi. Amen.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 825
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  2286
 Hôm qua:  3596
 Tuần trước:  28342
 Tháng trước:  122024
 Tất cả:  4355122
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top