Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXVIII TN B / Chúa nói với các môn đệ : "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".(Mc10,25) . Lạy Chúa ,xin cho con đừng quá ham mê của cải , để con có thể ở bên Chúa luôn . Amen .  **R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 31 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XXXI TN: 05.11.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 23,1-12)

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".

 

8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

 

1.Ghi nhớ:“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Mt 23,12).

2.Suy niệm: Ai trong chúng ta cũng ghét thói kiêu căng tự phụ, nhưng yêu thích kẻ khiêm nhường. Chúa Giêsu dựa vào những thói hư tật xấu của các biệt phái và luật sĩ “thích ngồi ở những chỗ nhất”, để cảnh giác chúng ta. Chúa cho ta biết khi được cất nhắc lên trong một chức vụ là nhằm để phục vụ người khác. Vì thế, ta phải biết ăn ở khiêm nhường, từ tốn và biết tôn trọng người khác. Mỗi người chúng ta đều được Chúa tín nhiệm trao cho một nhiệm vụ: người làm cha, kẻ làm mẹ; người làm thầy, kẻ làm trò; người làm chủ, kẻ làm người phục vụ… Chúng ta đã sống tinh thần Chúa dạy không?

3.Sống Lời Chúa: Tránh thói kiêu căng, tự phụ; nhưng sống khiêm tốn, chân thành phục vụ.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, khi nhìn ngắm mẫu gương của Chúa, con nhận thấy mình còn nhiều khuyết điểm. Xin Chúa thương ban cho con ơn canh tân và hoán cải. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN 31 TN: 06.11.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 14,12-14)

12 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng : “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

 

1.Ghi Nhớ:“Khi đãi tiệc thì hãy mời những người nghèo khó, tàn tật…“ ( Lc14,13).

2.Suy Niệm: Ở đời “bánh ít đi bánh qui lại” là chuyện thường tình. Nhưng ở đây Chúa Giêsu đòi hỏi người kitô hữu một tinh thần cao hơn: bác ái vô vị lợi, giúp đỡ mà không cần được đền ơn. Lý do mà chúng ta thương người là vì Chúa, chứ không vì người đó thân hay sơ, giàu hay nghèo. Nhờ đó, chúng ta dễ đón nhận anh em của mình, dẫu cho họ có khó thương hay thù nghịch với chúng ta. Nói như Mẹ Têrêsa Calcutta: với con tim yêu thương, sẽ có đủ chỗ cho mọi người.

3.Sống Lời Chúa: Làm việc vì trách nhiệm, chớ không nhằm được khen thưởng.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết quan tâm nhiều hơn đến những người nghèo khó chung quanh con. Amen.

 

THỨ BA: 07.11.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca  (Luca 14,15-24)

15 Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa! "16 Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người.17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: "Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu.19 Người khác nói: "Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu.20 Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.

21 "Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.22 Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.23 Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta.24 Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi."

 

1.Ghi Nhớ: "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!... Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu " ( Lc 14,18).

2.Suy Niệm: Từ tiệc cưới trần gian và khách được mời từ chối, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hình ảnh của Tiệc cưới Nước Trời với những khách được mời gồm kẻ tốt, người xấu, kẻ giàu, người nghèo. Điều đó nói lên tính cách phổ quát của Hội Thánh. Thế nhưng, vẫn có những người khước từ vì nhiều lý do: nào là thăm ruộng, nào mới tậu bò, nào là mới cưới vợ. Họ lấy của cải làm thuẫn che chắn để từ chối ân huệ của Chúa. Cám ơn Chúa vì chúng ta được mời vào dự Tiệc cưới này, nhưng liệu chúng ta có thành tâm đủ để dự cho tàn tiệc không?

3.Sống Lời Chúa: Hãy vui say trong yến tiệc Nhà Chúa với đời sống thánh thiện.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, hạnh phúc cho chúng con khi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời. Amen.

 

THỨ TƯ: 08.11. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 14, 25-33)

25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ:

26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. 28 "Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30 "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc. 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

 

1.Ghi Nhớ:“Ai không vác Thập giá mình mà đi theo Tôi, thì không thể làm Môn đệ Tôi” (Lc 14,27)

2.Suy Niệm: Chúa cần con người cộng tác với Chúa trong việc loan báo Tin Mừng. Nhưng không vì thế mà Chúa không đặt điều kiện. Tất cả những ai đến với Chúa, xin theo Người, thì cần thực hiện điều kiện: phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta bằng thập giá, do đó, nếu khước từ thập giá trong đời mình, chúng ta không phải là môn đệ của Người. Là môn đệ Chúa, tôi có thật sự vác thập giá của mình đi theo Chúa, tôi có hoàn toàn từ bỏ chưa, hay tôi bắt cá hai tay: vừa theo Chúa vừa tìm thoả mãn ý riêng mình?

3.Sống Lời Chúa: Tinh thần siêu thoát của người môn đệ là vác thập giá mình hằng ngày.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được ơn bền đỗ trong ơn Chúa gọi. Amen.

 

THỨ NĂM : 09.11.2006

Cung Hiến Thánh Đường Latêranô.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 2,13-22)

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? "19 Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."20 Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? "21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

 

1.Ghi Nhớ:“Các ông cứ phá huỷ Đền thờ này đi; nội ba ngày Tôi sẽ xây lại” ( Ga 2,19)

2.Suy Niệm: Đại thánh đường Latêranô được gọi là “Mẹ các nhà thờ”, vì được đế quốc La Mã chính thức công nhận, đồng thời cũng là nhà thờ chánh toà giáo phận Rôma, nơi có ngai toà của Đức Giáo Hoàng. Mừng lễ cung hiến thánh đường Latêranô nhắc chúng ta nhớ mỗi người là những viên đá sống động của đền thờ Hội Thánh Chúa. Hơn nữa, nhờ bí tích Rửa Tội, linh hồn mỗi người chúng ta trở thành đền thờ Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị.

3.Sống Lời Chúa: Ý thức thân xác ta là đền thờ Chúa ngự.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, thật diễm phúc lớn lao cho con khi được đón Chúa ngự vào lòng. Amen.

 

THỨ SÁU: 10.11.2017

Thánh Lêô Cả

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 16,1-8)

1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa! 3 Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ! 5 "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? 6 Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi. 7 Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.

8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

 

1.Ghi Nhớ: “Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo” (Lc 16,8)

2.Suy Niệm: Dụ ngôn người quản lý bất trung dạy chúng ta phải biết khôn ngoan sử dụng tiền của đời nầy để mưu ích cho phần rỗi đời đời. Mọi người đều biết chắc chắn sẽ có ngày mình phải từ giã đời tạm nầy, tức là giờ chết, vì vậy phải khẩn thiết sử dụng mọi phương tiện Chúa ban để lập công phúc cho sự sống đời sau. Chúng ta cũng phải biết chấp nhận sự hy sinh, thua thiệt đối với thế gian về danh vọng, địa vị vật chất, ý riêng và ngay cả mạng sống mình, cho sự sống đời đời.

3.Sống Lời Chúa: Khôn ngoan sử dụng tiền của để mua Nước thiên đàng, chính là bố thí, giúp đỡ người nghèo.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết dùng tài năng và của cải Chúa ban ở đời nầy để lập công phúc cho đời sau. Amen.

 

THỨ BẢY: 11.11.2017

Thánh Martinô, Gm. (N)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 16,9-15)

9 "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? 13 "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được."

14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. 15 Người bảo họ: "Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.

 

1.Ghi Nhớ:“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc16,10)

2.Suy Niệm: Con người ai mà không thích tiền, ai mà không ham có nhiều tiền để tiêu dùng. Chúa dạy cho các môn đệ bài học về việc sử dụng tiền của. Tiền bạc là “đầy tớ tốt” , nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách hữu ích cho mình và cho người khác; nhưng nó lại là “ông chủ xấu”, nếu ta để tiền bạc lôi cuốn chúng ta vào chuyện bất chính, khi bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền hoặc khi sử dụng đồng tiền cho mục đích xấu. Người môn đệ Chúa hãy sử dụng tiền của cách khôn ngoan, dùng tiền để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi của mình và tha nhân.

3.Sống Lời Chúa: Sử dụng tiền của cách hợp lý.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sử dụng tài năng Chúa ban để phục vụ Chúa và anh em. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 899
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  3900
 Hôm qua:  2901
 Tuần trước:  22179
 Tháng trước:  169329
 Tất cả:  4752805
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top