Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa mỗi ngày - Tuần 6 Thường Niên A.2017

CHÚA NHẬT - 12. 02.2017

CHÚA NHẬT THỨ VI TN

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 5, 17-37)

17  Hôm ấy, Đức Giê-su nói với  các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19  Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”

20  “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisieu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

21  “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. 22  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24  thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đi, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25  Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26  Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

27  “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29  Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. 30  Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục.”

31  “Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

33  “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35  Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Gierusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36  Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. 37  Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”; thêm thắt điều gì là do ác quỷ”    

 

1.Ghi nhớ: “Anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư … thì sẽ không được vào Nước Trời” (Mt5,20)

2. Suy niệm: Các Kinh sư và những người Phirisêu họ giữ luật thì không ai có thể chê trách được họ. Nhưng trước mặt Thiên Chúa thì họ chỉ có hình thức không có thực tại nội tâm. Khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ phải công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì chính là Chúa muốn họ phải có nội tâm thực sự, phải tôn thờ Thiên Chúa vì yêu mến Chúa chứ không phải chỉ tôn thờ Thiên Chúa vì luật dạy. Trước mặt người đời thì ta còn có thể che đậy, có thể giả hình. Nhưng trước mặt Thiên Chúa thì “đêm đen sáng tỏ như ban ngày”. Như thế, hãy đến với Chúa khi còn thời gian, hãy đến với Chúa với tâm hồn yêu mến thực sự. Một việc làm nhỏ nhoi nhưng được thực hiện với một tâm tình yêu mến thì quý hơn vạn lần những việc đạo đức mà vô hồn.

3. Sống Lời Chúa : Sống chân thật trong ánh sáng của Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con biết tôn thờ Chúa cho phải đạo, xin cho con được đến với Chúa bằng cả tâm tình và đời sống con. Amen.**

 

THỨ HAI -13.02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 8,11-13)

11 Khi ấy, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói : “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

 

1.Ghi nhớ:“Những người Pharisiêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi một dấu lạ từ trời để thử Người” (Mc 8,11).

2.Suy niệm: Những người Biệt phái yêu cầu Chúa cho xem phép lạ từ trời. Lời yêu cầu này cho thấy họ cố chấp không chịu tin vào Chúa, dù Chúa đã làm rất nhiều phép lạ: trừ quỷ, chữa bệnh, cho kẻ chết sống lại… Sống giữa những kẻ cứng lòng tin, Chúa cũng phải đương đầu với họ. Ngày hôm nay, sống trong một xã hội đầy sự cạnh tranh, ham danh ham lợi, chúng ta cũng phải chịu nhiều áp lực của những lời chê bai, gièm pha, chỉ trích. Khi ấy chúng ta nên nhớ lại câu chuyện của Chúa và nguyện xin ơn nâng đỡ.

3.Sống Lời Chúa: Phải luôn biết sống khiêm tốn, đơn sơ và tin tưởng để không trở thành nạn nhân cho sự hơn thua.

4.Cầu nguyện: Lạy chúa, xin mở mắt đức tin cho con. Để con có thể thấy và ngạc nhiên trước những dấu lạ của Chúa đang không ngừng hoạt động. Amen.**

 

THỨ BA - 14. 02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 8,14-21)

14 Khi ấy, các môn đệ Đức Giê-su quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông : “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !” 16 Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17 Biết thế, Người nói với các ông : “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em ngu muội thế !18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao : 19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?” Các ông đáp : “Thưa được mười hai.” 20 “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh ?” Các ông nói : “Thưa được bảy.” 21 Người bảo các ông : “Anh em chưa hiểu ư ?”

 

1.Ghi nhớ: Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisiêu và men Hêrôđê” ( Mc 8,15).

2.Suy niệm: “Men” được coi như yếu tố gây nên tình trạng biến chất. Chúa Giêsu khiển trách các môn đệ vì sự ngu muội và chậm tin của các ông; đồng thời Chúa cảnh giác các ông khỏi lây nhiễm “men Biệt phái và men Hêrôđê”. Đó là những thái độ ngoan cố của Biệt Phái và thái độ lầm lạc của Hêrôđê. Ngày nay, Lời Chúa cũng cảnh tỉnh chúng ta đừng bị lây nhiễm thói xấu thời nay, như tự do luyến ái, thụ hưởng, các tệ nạn xã hội, ngừa thai, phá thai . . .

3.Sống Lời Chúa: Bậc cha mẹ hãy đề phòng con cái mình khỏi lây nhiễm những thói xấu đang diễn ra chung quanh.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết dùng mắt để thấy, dùng tai để nghe và dùng trí để hiểu ý nghĩa của Lời Chúa. Amen.**

 

THỨ TƯ - 15. 02. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marco (Mc 8, 22-26)

22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta.23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: "Anh có thấy gì không? "24 Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại."25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.26 Người cho anh về nhà và dặn: "Anh đừng có vào làng."

 

1.Ghi nhớ:“Đức Giêsu và các môn đệ đến Betsaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và xin Đức Giêsu sờ vào anh ta” (Mc 8, 22).

2.Suy niệm: Người mù thì không thấy rõ đường đi, không định hướng dễ dàng và cũng không nhận diện được kẻ khác. Anh mù trong đoạn Tin mừng cần có bàn tay chỉ đường để gặp Chúa Giêsu và xin Ngài cứu chữa. Gặp Chúa Giêsu rồi, Ngài mới thực hiện từng giai đoạn để chữa lành cho anh. Nhìn cách thế Chúa chữa bệnh mù, chúng ta nhận ra, để chữa lành bệnh mù đức tin nơi chúng ta, Chúa cũng gởi đến nhiều bàn tay hướng dẫn, nhiều dấu chỉ, cùng rất nhiều ơn Chúa, để soi sáng và củng cố cho chúng ta. Vì thế chúng ta cần tỉnh thức để cộng tác và đón nhận.

3.Sống Lời Chúa: Luôn tâm niệm trong cuộc sống mỗi biến cố là một bài học, mỗi hướng dẫn là một tia sáng.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cầm tay dẫn dắt con trên con đường tin yêu và phó thác. Amen.*

 

THỨ NĂM - 16. 02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marco (Mc 8,27-33)

27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai? "28 Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó."29 Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô."30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: "Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

 

1.Ghi nhớ: Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đức Kitô” ( Mc 8,29).

2.Suy niệm: Dù được chứng kiến các phép lạ và nghe lời dạy, những người đương thời vẫn chưa nhận ra Chúa Giêsu là ai! Còn ông Phêrô nhân danh các môn đệ, tuyên xưng Người là Đấng thiên sai. Như thế, để hiểu biết về Chúa, chúng ta cần phải có cảm nhận thâm sâu tình yêu của Chúa Giêsu đối với bản thân, từ đó, chúng ta mới có thể trả lời câu hỏi: Chúa là ai? Không phải bằng những câu định nghĩa, mà bằng một đời sống đức tin đi đôi với hành động. Tự hỏi: “Tôi có sống như tôi tin không?”

3.Sống Lời Chúa: Một đời sống tốt đẹp và thánh thiện, sẽ giúp tôi trả lời với mọi người, tôi tin vào ai.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con thực sự trở nên người kitô hữu xứng với danh gọi của mình. Amen.*

 

THỨ SÁU - 17.02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marco (Mc 8,34-9,1)

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."

Mc 9: 1 Đức Giê-su còn nói với họ: "Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực."

 

1.Ghi nhớ: Rồi Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” ( Mc 8,34).

2.Suy niệm: Vác thập giá mình: nghĩa là phải chấp nhận mọi thử thách, đau khổ, mất mát, thiệt thòi nơi bản thân, để duy trì lòng thành với Chúa. Đây cũng là điều kiện để tiến bước trên đường jtin yêu theo Chúa. Chúa rất tôn trọng tự do của con người, nếu “Ai muốn” thì bước theo, không bị ép buộc. Mang danh là người theo Chúa trong ơn gọi Kitô hữu, chúng ta đã sống lời mời gọi của Chúa như thế nào? Những gì tôi phải vác lấy để theo Chúa mỗi ngày?

3.Sống Lời Chúa: Không lánh nặng tìm nhẹ, nhưng cố gắng chu toàn bổn phận.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi khi phải chấp nhận những thực tế khó khăn phũ phàng không thể thay đổi hay phải cố gắng từ bỏ. Xin cho con biết nhìn lên Chúa trên thập giá để con được Chúa nâng đỡ. Amen.*

 

THỨ BẢY - 18.02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marco (Mc 9, 2-13)

2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.11 Các ông hỏi Đức Giê-su: "Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước? "12 Người đáp: "Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê?13 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông."

 

1.Ghi nhớ: Có một đám mây bao phủ các ông. Và từ trong đám mây , có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7).

2.Suy niệm: Trong cuộc biến hình này, Chúa cho các môn đệ thấy chút vinh quang Thiên Chúa nơi Chúa Con, và căn dặn các ông phải nghe lời Chúa Con, vì Người sẽ loan báo về cuộc khổ nạn của Người. Điều này nhắc nhở chúng ta nếu tin vào Chúa Giêsu, thì hãy đón nhận giáo huấn của Chúa, khi thuận cũng như khi nghịch, khi dễ cũng như khi khó, khi được khích lệ cũng như khi phải nỗ lực cố gắng hy sinh. Lời giới thiệu của Chúa Cha cũng là nhằm khích lệ chúng ta vững tin vào Chúa Giêsu và vâng giữ Lời Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Tham dự thánh lễ và rước lễ sốt sắng là tin nhận Chúa Giêsu đang biến hình trước chúng ta.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, ngày hôm nay Chúa vẫn luôn biến hình trong những người nghèo đói, bệnh tật, già nua… Xin cho con luôn được gặp thấy Chúa. Amen.*


Trở lại      In      Số lần xem: 1790
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  18
 Hôm nay:  3835
 Hôm qua:  2981
 Tuần trước:  19419
 Tháng trước:  92538
 Tất cả:  7067545
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top