Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Ngày Mồng Chín, Mồng Mười /Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ

Ngày Mồng Chín
 
ĐỨC MẸ LÀ GƯƠNG MẠNH TIN
 
 

1- Khi Đức Mẹ đi thăm Bà Isave, Bà khen Đức Mẹ rằng: “PHúc cho Bà, vì Bà đã tin những điều Sứ Thần”. Sứ thần truyền tin cho Người sẽ chịu thai và sinh con, nhưng Người vẫn còn trinh khiết. Một sự mầu nhiệm cao cả vượt quá sức thấu hiểu của loài người. Nhưng Đức Mẹ vẫn tâm niệm và tin theo lời ấy.

Thánh Ligoriô dạy: Đức tin của Đức Mẹ vững chắc hơn đức tin của các Thánh trên trời. Một kẻ nhỏ tiều tụy trong máng cỏ xưa, Đức Mẹ đã nhận biết đó là Vua cả trời đất.

Dù Chúa Giêsu phải lánh sang nước Ai Cập để thoát khỏi tay độc dữ của vua Hê-rô-đê, Đức Mẹ vẫn tin thật Con mình là Vua cả toàn năng. Dù Chúa Giêsu sống như một thường dân trong xưởng thợ Nazareth, Đức Mẹ vẫn tin thật Con mình vừa là người vừa là Vua cả trời đất.

Dù Chúa Giêsu phải chết khổ nhục bên những tay trộm cướp, Đức Mẹ vẫn tin Con mình sẽ sống lại vinh hiển.

Lòng tin Đức Mẹ không hề nao núng trước những cơn gian nan, trước những thử thách nặng nề. Những biến cố gặp trong đời, Đức Mẹ hằng để tâm suy niệm, không hề buông lời than trách.

Đức Mẹ hằng lấy Đức tin làm tiêu chuẩn cho đời sống. Người sống theo Đức tin, cho nên Đức Mẹ đầy tràn mọi nhân đức.

2- Phần ta thế nào? Ta có bắt chước Đức Mẹ, vững vàng tin theo cùng suy phục những mầu nhiệm trong đạo chăng? Có tin thật những điều Giáo Hội thay mặt Chúa dạy phải tin chăng?

Biết bao người công giáo còn mê tín, còn tin ở thiên văn, địa lý, ở số, ở vận, ở mồ mã đất cát, mà nghi ngờ những mầu nhiệm cao cả trong đạo. Họ tin như kẻ rối đạo.

Biết bao kẻ lúc được thịnh sự, thì đức tin vững vàng. Phải bước gian truân, họ nghi ngờ, trách móc Thiên Chúa. Họ đổ xô đi xem bói, gieo quẻ,…. Đức tin của họ thật mong manh.

Đức tin là cội rễ mọi nhân đức. Kinh thánh dạy rằng: Ai thiếu đức tin, thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa, và phải Chúa luận phạt.

Có đức tin chưa đủ, lại phải sống theo đức tin.

Đức tin không việc làm là đức tin cằn cỗi.

Thánh Giacôbê rằng: kẻ tin mà chẳng làm theo đức tin, thì chẳng khác thần dữ tin. Nó tin nhưng chẳng giữ, nên phải luận phạt đời đời.

Nhiều người tin nhưng sống như kẻ không có đức tin. Họ tin có đời sau, có ngày xét xử, có thưởng phạt, có Thiên đàng hỏa ngục, nhưng họ vẫn sống chìm đắm trong biển tội.

Họ tin mười giới răn Thiên Chúa, tin lề luật Giáo Hội, nhưng họ vẫn bỏ trễ đạo, vẫn hiềm thù ghen ghét, vẫn lỗi phép công bằng, vẫn mê theo xác thịt. Thản hoặc họ làm được đôi việc đạo đức, nhưng chỉ để phô trương, để che mắt thế gian. Công việc của họ không đưa lại kết quả gì, vì đức tin của họ đã chết.

Vậy ta hãy xét đời sống của ta để biết rõ đức tin của ta thế nào: việc làm, lời nói, cách ta ăn ở sẽ chứng tỏ đức tin của ta.

Ta hãy bắt chước các thánh tông đồ kêu xin Chúa: “Lạy Chúa xin thêm nhân đức tin cho tôi”.

Lạy Mẹ Maria, đức tin của Mẹ mạnh mẽ đáng nêu gương cho chúng con. Xin Mẹ bầu cử cho chúng con, được tin vững vàng những điều Chúa và Giáo Hội truyền. Gặp bước gian nan khốn khó xin cho chúng con được vững lòng tin, không hề nao núng. Chớ gì đức tin đem lại cho chúng con sự sống đời đời.

THÁNH TÍCH

Xưa bên Pháp có một cô gái 18 tuổi bỏ nhà ra đi theo dục tình. Cha mẹ, họ hàng bắt về, nhưng cô không nghe. Cô ta chơi bời được 10 năm, thì mắc bệnh thổ huyết. Bấy giờ mới tỉnh ngộ tìm về nhà, được ít lâu thì qua đời. Người ta thuật lại lúc cô ta nằm liệt trên giường bệnh. Thỉnh thoảng cô tỏ vẻ buồn sầu, đôi mắt ướt lệ, cô nức nở khóc. Cha mẹ hỏi cô tại sao khóc thì cô trả lời: “Tôi có đạo nhưng đời sống của tôi như người vô thần như người mất đức tin. Mai ngày tôi đến trước tòa Chúa, sẽ bị Chúa xét xử thẳng nhặt. Đức tin chẳng làm ích gì cho tôi, một thêm hình phạt rất nặng cho tôi.

Ôi! vô phúc cho tôi! Giá như Chúa cho tôi sống được vài năm nữa, tôi sẽ làm hết mọi sự Chúa truyền dạy”.

Rồi cô ta lại nức nở khóc.

Trong giây phút cuối cùng, cô mới nhận rõ:

Đức tin không có việc làm là đức tin cằn cỗi không sinh ích gì cho kẻ tin.

Phúc cho những ai tin các điều Chúa và Giáo Hội truyền dạy, nhưng ai biết đem thi hành những đạo luật ấy mới là người Chúa yêu.

 

Ngày Mồng Mười

 

ĐỨC MẸ LÀ MẸ CẬY TRÔNG

1- Đức cậy trông bởi đức tin mà sinh ra. Đức Mẹ có lòng tin mạnh mẽ thì cũng có đức cậy vững vàng. Đức Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều: Người sầu khổ từ khi thánh Simêong báo cho biết cái chết khổ nhục của Chúa Giêsu sau này; nhưng dù cay cực thế nào, Người hằng vững dạ cậy trông và phó thác nơi Chúa.

Vì Đức Mẹ biết: Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, chẳng khi nào từ bỏ con cái thờ phượng Người. Khi đến ngày sinh mà không tìm được nơi cư trú, khi giữa đêm khuya phải trốn chạy sang Ai Cập, khi Chúa Con chết treo trên Thập giá, lúc nào Đức Mẹ cũng vững vàng cậy trông Thiên Chúa vô cùng nhân từ.

Lúc thiếu thốn vất vả phần xác, khi đau khổ tâm hồn, Đức Mẹ vẫn vui chịu mọi sự để lập công.

Nhờ lòng cậy trông vững vàng của Đức Mẹ, các tông đồ, các giáo hữu không hề sờn lòng nản chí trong cơn bắt bớ tàn phá đạo thánh Chúa, sau khi Chúa Giêsu đã về trời. Vì thế, trong kinh “Lạy Nữ Vương” đã xưng Đức Mẹ là “Đấng các bổn đạo cậy trông”.

2- Chẳng những Đức Mẹ làm gương cho ta về sự trông cậy vững vàng mà còn giúp những ai nản lòng được vững tâm trông cậy nữa, trong các tội, không có tội nào nguy hiểm và có thể hại ta bằng tội ngã lòng cậy trông Thiên Chúa.

Đó là tội Ca-in xưa tự bảo mình rằng: “Tội tôi nặng quá, chẳng có lẽ nào Chúa tha cho tôi được”. Đó cũng là tội Giuđa xưa, sau khi bán Chúa, đã đi thắt cổ chết khốn nạn. Người mắc tội ấy khốn nạn hơn ai hết, vì nghĩ rằng: chẳng còn cách gỡ mình, cho khỏi tội được nữa.

Hỡi những ai mắc mưu ma quỉ, nản lòng cậy trông Chúa, hãy nhớ Đức Mẹ là Mẹ cậy trông. Xưa nay, biết bao người bắt chước Ca-in và Giu-đa, nói rằng: “tội tôi nặng quá, Chúa không thể tha được”. Đáng thương thay!

Chúng ta hãy chạy lại cùng Đức Mẹ, Người là Mẹ nhân từ của chúng ta, Mẹ chúng ta chỉ biết thương yêu mà không muốn oán phạt ai. Các Thánh ví Đức Mẹ như tàu No-e: Tàu No-e xưa cứu sống gia đình ông. Ngày nay Đức Mẹ cứu chúng ta khỏi hỏa ngục.

Trên đời, ta phải chịu đựng bao đau khổ, cố gắng, hy sinh, phần hồn phần xác. Vậy hãy vui chịu, và phó dâng cho Chúa, và cậy trông vững vàng Chúa sẽ trả công vô cùng cho ta trên Thiên đàng.

Lạy Mẹ là Mẹ cậy trông xin giúp chúng con được lòng cậy trông Chúa vững vàng, để chúng con đủ sức chịu mọi gian lao khốn khó ở đời này, để lập công hưởng phúc đời sau. Amen.

THÁNH TÍCH

Hồi thánh Phan-xi-cô còn thanh niên là một học sinh nết na đạo hạnh. Chúa để ma quỉ cám dỗ Người về sự nản lòng cậy trông.

Tự nhiên Người tự bảo: “Tội tôi nặm lắm, tôi đã mất nghĩa cùng Chúa, các việc lành tôi làm đều đã ra vô ích. Chắc chắn tôi sẽ bị thiêu đốt trong hỏa ngục”. Ý tưởng ấy luôn luôn ám ảnh Người.

Dù đã lấy nhiều lẽ để chống trả lại ý tưởng ấy cũng vô ích. Người lấy sự ấy làm cay cực lắm! Lại có sự này càng làm cho Người đau khổ hơn nữa là lòng ra khô khan nguội lạnh, chán nản việc thờ phượng.

Nhưng dù sao, Người không bao giờ bỏ các việc lành quen làm hằng ngày. Người lại luôn luôn kêu van và cậy trông và Đức Mẹ, vì Người tin rằng Đức Mẹ chẳng hề từ chối ai. Người bị cám dỗ như vậy đã gần hai tháng mà chẳng thấy giảm bớt chút nào. Một hôm, đi học về, qua cửa nhà thờ, Người liền vào nhà thờ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Người nguyện rằng: “ Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin Mẹ đoái thương cứu chữa con khỏi cơn cám dỗ này” rồi Người lần hạt, và hứa sẽ lần hạt kính Đức Mẹ mỗi ngày trong đời Người.

Cầu nguyện và khấn hứa đoạn, Người cảm thấy bằng yên, vui mừng, không còn ấy náy lo buồn, lại được tươi tỉnh khỏe mạnh phần xác như khi trước. Từ bấy giờ Thánh Phan-xi-cô chẳng còn bị cám dỗ nản lòng cậy trông như xưa nữa. Suốt đời, Người hằng nhớ ơn và cầu xin Đức Mẹ.

Chớ gì hết mọi người chúng ta luôn luôn noi gương lành của Thánh Phan-xi-cô như vậy.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2400
Tin tức liên quan
  • Ngày Hai mươi mốt, Hai mươi hai / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Chín, Hai Mươi / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày mười bảy, mười tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Lăm, Mười Sáu / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Ba, Mười Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Một, Mười Hai / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Bảy, Mồng Tám /Trong Tháng 05 kính Đức Mẹ /
  • Ngày Mồng Năm, Mồng Sáu / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Ba, Mồng Bốn / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Một, Mồng Hai / Tháng 05 / Kính Đức Mẹ
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  235
 Hôm qua:  1834
 Tuần trước:  18164
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11385337
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top