Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Ngày Mười Một, Mười Hai / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ

Ngày Mười Một
 
ĐỨC MẸ LÀM GƯƠNG MẾN CHÚA
 
 

1- Theo Thánh Bênađô, Đức Mẹ được lòng mến Chúa ngay từ khi còn trong lòng bà Thánh An-na.

Rồi lớn lên hằng giây phút lửa mến Chúa càng thiêu đốt trái tim Đức Mẹ ngày một nóng nảy hơn. Như vậy khi được làm Mẹ Chúa Giêsu thì biết Người yêu mến Chúa là dường nào!

Các Thánh dạy: lúc thụ thai, khi sanh đẻ Chúa Giêsu, lúc Chúa đi trốn, lúc lạc mất và khi tìm thấy Chúa, cũng như khi nhìn thấy Người vai vác Thánh giá lên núi Can-vê. Đàng khác, mọi công việc Đức Mẹ làm đều qui về lòng mến Chúa, Người hằng suy ngắm về Chúa, hằng trông thấy Chúa trước mặt, hằng kính mến Người chẳng khi đừng. Vì thế lửa kính mến trong lòng Đức Mẹ ngày càng bốc cháy mạnh hơn.

Thiên hạ ca ngợi nhiều đấng thánh có lòng mến Chúa cách lạ lùng, đến nỗi các đấng sống được là nhờ có lửa yêu mến ấy hun đúc. Nhưng nếu so sánh cùng lòng yêu mến của Đức Mẹ thì chẳng khác tàn lửa sánh cùng bó đuốc lớn.

Lửa kính mến bốc cháy trong lòng Đức Mẹ mạnh sức đến nỗi nếu Chúa không giữ Người thì Người chẳng sống được vì vốn lửa kính mến mạnh sức làm cho Người ta hao mòn kiệt sức đi dần dần.

Sau khi Chúa Giêsu về Trời, tuy xác Đức Mẹ còn ở thế gian, nhưng lòng trí bằng đem về trời hợp cùng với Chúa Giêsu và theo như nhiều Thánh dạy: Đức Mẹ hao mòn héo hắt dần vì lòng mến Chúa, chẳng phải vì già nua hay bệnh tật gì. Ôi! Cái chết êm ái hạnh phúc dường nào! Chớ gì ta được chết như vậy.

2- Có nhiều lẽ buộc ta kính mến Chúa: Trước hết vì Chúa là Đấng quyền phép cao trọng đã dựng nên và gìn giữ ta, đã sai Con Một xuống cứu chuộc ta, hằng ban ơn giúp sức cho ta tránh tội làm lành, lại hứa ban phúc Thiên đàng cho ta. Bấy nhiêu lẽ chưa đủ giục ta kính mến Chúa ư? Bấy nhiêu ơn trọng Chúa ban, chưa đủ để ép ta trả nghĩa ư? Vậy phải xét: xưa nay ta kính mến Chúa thế nào?

Lạy Mẹ Maria chúng con khô khan nguội lạnh mê tham của cải, vui hèn thế gian, chúng con còn kém lòng mến Chúa biết bao. Vậy lạy Mẹ, xin Mẹ hãy lấy tàn lửa kính mến trong lòng Mẹ để đốt cháy lòng chúng con kính mến Chúa và Đức Mẹ ở đời này và được yêu mến mãi mãi trên Thiên đàng.

THÁNH TÍCH

Xưa trong nước Pháp, có một võ quan, cha mẹ mất sớm và chẳng được dạy dỗ gì về đạo Thiên Chúa, nên ông ta không biết gì về Thiên Chúa, không thuộc kinh và cũng chẳng biết gì về kính mến Thiên Chúa nữa. Ông tòng quân từ lúc 18 đến 50 tuổi.

Lúc mãn khóa, ông về quê. Một hôm đi đường, ông vào trọ trong nhà người bạn đạo đức sốt sắng. Hôm sau là chủ nhật, người bạn rủ ông đi lễ, ông liền nhận lời, cốt đi cho đỡ buồn. Ông đến nhà thờ lúc bổn đạo đang làm việc kính Đức Mẹ và sau đó ông được nghe một linh mục giảng về lòng nhân lành của Đức Mẹ. Ông chú ý nghe và lấy làm vui lắm.

Chủ nhật sau, ông tự ý đi lễ cốt ý để nghe giảng về Đức Mẹ và xem ảnh tượng Người. Dần dần ông thấy lòng mình mộ mến Đức Mẹ. Nhờ lòng Đức Mẹ thương con chiên lạc, soi sáng cho ông ăn năn trở lại. Sau đó, ông xin học đạo. Ngày thứ năm tuần thánh năm ấy, ông được chịu lễ lần đầu. Linh mục giải tội cho ông kể lại rằng: “cách ông khiêm nhường hối cải làm tôi cảm động không cầm được nước mắt”. Xưng tội chịu lễ xong, ông thấy bằng yên vui mừng quá và kêu lên rằng: “Ôi! Tôi không ngờ đạo Thiên Chúa êm ái và làm cho người ta hoan lạc dường nào. Ôi! Bấy lâu không theo đạo thì tai hại biết bao!”.

Từ đấy ông giữ đạo rất sốt sắng và hằng cảm tạ Đức Mẹ liên cho đến trọn đời.

Ngày Mười Hai

ĐỨC MẸ LÀM GƯƠNG ĐỨC YÊU NGƯỜI

1- Đức mến Chúa và yêu người phát sinh bởi một nguồn gốc.

Hai nhân đức ấy như hai chị em ruột luôn luôn đi bên nhau. Vì thế, ai có lòng mến Chúa thì cũng có đức yêu người. Các Thánh xưa nay, vì lòng mến Chúa đã từ bỏ cha mẹ, quê quán, của cải, thú vui thế gian đến nơi xa lạ để cứu linh hồn người ta.

Các Đấng ấy có lòng mến Chúa, thì cũng có lòng yêu người. Phương chi Đức Mẹ kính mến Chúa hơn mọi thần thánh và nhân loại thì biết Đức Mẹ yêu người ta dường nào!

Cứ bản tính tự nhiên, Thiên Chúa phú cho người mẹ lòng yêu con rất bao la, dù là đứa con rất ngỗ nghịch. Đức Mẹ là Mẹ chúng ta, Người đã nhận chúng ta là con, thì Đức Mẹ không thương yêu chúng ta sao được. Nếu Người không thương yêu ta thật, thì khi đứng dưới chân Thánh giá Người đã chẳng nhận chúng ta làm con và sau khi về trời, Người chẳng bầu cử cho ta trước mặc Chúa.

Thánh Inhaxu tử đạo nói: “khi Đức Mẹ còn sống ở thế gian, Người đã tỏ lòng thương yêu người ta hết sức. Thấy ai phải đau khổ ốm đau coi như chính mình phải những nỗi khổ sở ấy. Ai gặp sự rủi ro, Người liền thăm viếng yên ủi và cầu cho người ấy.

Ở thế gian mà Đức Mẹ đã thương yêu loài người chúng ta dường ấy, phương chi bây giờ Người đang hưởng hạnh phúc vì có quyền cao chức trọng trên trời, lẽ nào chẳng thương xem giúp đỡ chúng ta hơn.

2- Theo gương Đức Mẹ, ta hãy thương yêu người đồng loại như chính mình ta. Ta hãy yêu người ta vì Thiên Chúa. Ta hãy thương yêu những kẻ túng nghèo, đau khổ, tàn tật, hãy thương yêu người thù địch cùng ta. Vì mọi người đều là con Thiên Chúa. Ta hãy thương yêu thật trong lòng, trong việc làm, trong lời cầu nguyện.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ thương yêu chúng con quá bội. Vì thương yêu, Mẹ đã phế Con rất yêu quý Mẹ chịu chết để cứu chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con hiểu giá trị của đức yêu người, để chúng con noi gương Mẹ mà thương yêu mọi người vì lòng kính mến Chúa.

THÁNH TÍCH

Truyện này do Thánh Ligoriô kể: Phúc, một cô gái xinh đẹp nết na, đạo hạnh xin vào tu dòng. Chị làm gương tốt cho chị em, nhất là lòng mến Đức Mẹ. Mẹ  bề trên thấy chị là người đạo đức hơn ai hết thì trao công việc giữ nhà thờ cho chị. Chị Phúc ngày thêm nhân đức và lòng mến Chúa yêu người.

Bấy giờ có một chàng thanh niên sang trọng hay vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện. Chàng thấy chị Phúc xinh đẹp nết na thì đem lòng luyến ái. Từ đó chàng dùng dịp đọc kinh để được xem thấy chị Phúc, lại cố tìm để gần gũi trò chuyện với chị nữa.

Ban đầu chị Phúc thấy chàng thanh niên đó nhìn ngắm mình, thì lấy làm khó chịu và khinh ghét lắm, nhưng dần dần xiêu lòng và liều mình trò chuyện cùng chàng nọ. Chẳng bao lâu, hai bên yêu nhau, quyết đem nhau đi nơi khác.

Khi chị Phúc sắp trốn nhà dòng thì đem chìa khóa nhà thờ để dưới chân tượng Đức Mẹ rồi quỳ than thở rằng: “Lạy Mẹ nhân lành, xin Mẹ thương tha thứ sự bội bạc của đứa con tội lỗi này. Con không đáng làm con Mẹ nữa, đây con trao trả chìa khóa, áo nhà dòng và mọi việc con làm cho Mẹ”. Rồi chị mở cổng ra đi, theo tiếng gọi của dục tình.

Nhưng khốn thay hoan lạc thế gian thật mau tan như mây khói. Cặp uyên ương ấy đưa nhau đi ở một phương xa, tận hưởng vui sướng xác thịt được 15 năm thì lại chán ghét nhau.

Một hôm Phúc ra chợ gặp bà mua bán cho nhà dòng xưa. (Phúc biết bà ta mà bà ta không nhận ra Phúc). Phúc liền hỏi: “Thưa bà, bà có biết chị Phúc không?” – “Có”. Bà kia đáp – “tôi quen biết chị ấy đã lâu, chị ấy là người đạo đức nhất nhà dòng, hiện nay chị đang giữ việc coi nhà thờ, mở cửa cho người ta vào cầu nguyện. Phúc nghe nói rất bỡ ngỡ, định tâm tàng hình trở về nhà dòng xem hư thực thế nào?

Lúc đến nhà dòng, cô Phúc nói với người gác cổng: “Bác làm ơn cho tôi gặp chị Phúc”. Chờ một lát, người gác cổng trở ra nói với Phúc rằng: “Cô Phúc sắp ra đấy”, rồi y trở vào. Bấy giờ Phúc trông lên, thấy Đức Mẹ ăn vận như tượng Đức Mẹ trong nhà thờ lúc chị trao chìa khóa, áo nhà dòng mười lăm năm về trước. Thấy thế, chị sợ hãi bối rối quá, nhưng Đức Mẹ bảo rằng: “Phúc, con ơi! Đã 15 năm nay, con bỏ nhà dòng. Mẹ đã phải trá hình làm mọi việc thay cho con, để giữ tiếng tốt cho con. Và bây giờ con hãy lấy chìa khóa, áo dòng này và lại tiếp tục công việc xưa. Con hãy ở lại trong dòng mà ăn năn sửa mình lại, Chúa sẵn lòng tha thứ cho con; con hãy an lòng, tội con chưa ai biết cả”. Nói đoạn Đức Mẹ biến đi.

Chị Phúc thấy Đức Mẹ thương mình dường ấy, thì vui mừng, nước mắt dàn dụa và quyết tâm vâng lời Đức Mẹ trở vào dòng và từ đấy hằng ăn năn đền tội mình cho đến chết. Lúc hấp hối, chị tỏ mọi sự trước sau để thiên hạ muôn đời ca tụng lòng nhân lành Đức Mẹ đối với loài người.


Trở lại      In      Số lần xem: 2412
Tin tức liên quan
  • Ngày Hai mươi mốt, Hai mươi hai / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Chín, Hai Mươi / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày mười bảy, mười tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Lăm, Mười Sáu / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Ba, Mười Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Chín, Mồng Mười /Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Bảy, Mồng Tám /Trong Tháng 05 kính Đức Mẹ /
  • Ngày Mồng Năm, Mồng Sáu / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Ba, Mồng Bốn / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Một, Mồng Hai / Tháng 05 / Kính Đức Mẹ
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  2
 Hôm nay:  171
 Hôm qua:  1834
 Tuần trước:  18164
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11385273
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top